O mnie


Witam serdecznie na stronie mojej Kancelarii!

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

W 2005 r. rozpoczęłam współpracę z kancelariami Radców Prawnych i Adwokatów, następnie kancelariami finansowymi oraz spółkami kapitałowymi, w tym spółką akcyjną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jako prawnik in-house, gdzie przez wiele lat zajmowałam się obsługą korporacyjną grupy kapitałowej oraz analizą ryzyka prawnego, w szczególności w zakresie prawa kontraktowego, uczestnicząc wielokrotnie w niestandardowych projektach operacyjnych spółki oraz jej spółek zależnych.

Ukończyłam studia podyplomowe na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej na kierunku Zarządzanie Nieruchomościami, gdzie uzyskałam zawodową licencję państwową. Aplikację radcowską odbyłam w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, następnie zdałam państwowy egzamin radcowski i zostałam wpisana na listę Radców Prawnych pod nr. ŁD - M - 1859.

Zawód Radcy Prawnego, podlegający ochronie Konstytucji RP, stanowi jedną z gwarancji poszanowania prawa. Wykonując zawód zaufania publicznego, objęty obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, zapewniam najwyższą staranność i postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej, gwarantując poufność i zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych od Państwa w trakcie współpracy.

Zapraszam serdecznie do zapoznania się z obszarami praktyki Kancelarii!

                                                                                                                                        r.pr. Marta Stępińska