Obszary praktyki

prawo cywilne (umów)


§ Sporządzanie projektów umów funkcjonujących w obrocie cywilnoprawnym oraz opiniowanie kontraktów już zawartych;

§ Bieżące doradztwo związane z zawieraniem, wykonywaniem i zabezpieczeniem wykonania umów;

§ Reprezentacja przed sądami powszechnymi w postępowaniu cywilnym oraz przed organami egzekucyjnymi.

prawo spadkowe


§ Wsparcie na każdym etapie postępowania spadkowego, w szczególności w kwestiach prawnych związanych ze stwierdzeniem nabycia spadku i  poświadczeniem dziedziczenia;

§ Świadczenie pomocy prawnej na terenie Polski i Niemiec w ramach współpracy z kancelariami prawnymi w Berlinie w sprawach objętych jurysdykcją sądów polskich i niemieckich wraz z reprezentacją przed niemieckimi organami  prawa.

prawo gospodarcze


§ Obsługa prawna przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych;

§ Doradztwo korporacyjne;

§ Reprezentacja przed sądami powszechnymi w sprawach gospodarczych. Sądowe dochodzenie spornych roszczeńWięcej

prawo pracy


§ Redagowanie dokumentów (umowa o pracę, umowa o współpracy, regulamin, umowa o zakazie konkurencji, klauzula poufności, umowa o powierzenie mienia, kontrakt menadżerski i inne);

§ Opiniowanie umów już zawartych;

§ Doradztwo w sprawach pracowniczych (wypowiedzenie, rozwiązanie umowy, programy pracownicze, odpowiedzialność materialna i inne).